Çalışma Grupları

TÜGİAD Bursa Şubesi’nde Yönetim Kurulu’na bağlı 8 Çalışma Grubu faaliyet göstermektedir. 

Üye İlişkileri ve Üyelik Geliştirme Çalışma Grubu
Sorumlu YK Üyesi : Hasan Keskin
Üyeler : Metin Çağal – Şeyma Özçimen
Amaç : Şube Üyelerinin aidiyetinin güçlendirilmesi ve yeni üye kazanımı için çalışmalar yapmak.
 
TÜGİAD Bursa Akademi
Sorumlu YK Üyesi : Barış Gül
Üyeler : Emre Varlık - Ecem Bocan
Amaç : TÜGİAD Bursa Şube üyelerinin ve kurumlarının temel yetkinliklerinin arttırılması için çalışmalar yapmak.
 
AR-GE ve İhracat Geliştirme Çalışma Grubu
Sorumlu YK Üyesi : Selçuk Çelik
Üyeler : Sudan Şahin – Barış Gül
Amaç : Şube üyelerinin AR-GE ve İhracat destekleri hakkında bilgilendirilmesi ve ilgili kanallara ulaşımına destek verilmesi için çalışmalar yapmak.

Kurumsal İletişim Çalışma Grubu
Sorumlu YK Üyesi : Sudan Şahin
Üyeler : Ecem Bocan - Burak Aras
Amaç : Tüm güncel medya iletişim kanallarında TÜGİAD Bursa Şubesi’ni aktif tutmak,
marka değeri yaratmak üzere çalışmalar yapmak.
 
Sponsorluk ve Bağışlar Çalışma Grubu
Sorumlu YK Üyesi : Ahmet Parseker
Üyeler : Gökçe Belge – Emre Yılmaz - Hasan Keskin – Fatih Taşyakan
Amaç : Şube aktivitelerinin sürdürülebilirliği için kaynak yaratmak üzere çalışmalar yapmak.
 
Etkinlikler ve Sosyal Faaliyetler Çalışma Grubu
Sorumlu YK Üyesi : Cemil Güler
Üyeler : Nihal Emengen – Berkay Uğurtuğ – Mesut Meriç – İrem Savcı
Amaç : Şube üyelerine vizyon ve kazanım sağlayacak etkinlikler düzenlemek.
Üyeler arası ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla etkinlikler düzenlemek.

Otomotiv ve Makine Sektör Çalışma Grubu
Sorumlu YK Üyesi : Emre Yılmaz
Üyeler : Hasan Keskin – Selçuk Çelik
Amaç : Otomotiv ve Makine sektöründeki şube üyelerine ortak fayda sağlamak üzere çalışmalar yapmak.
 
Tekstil Sektör Çalışma Grubu
Sorumlu YK Üyesi : İrem Savcı
Üyeler : Berkay Uğurtuğ-Sarp Erdilek–Aykon Yılmaz–Şeyma Özçimen–Metin Çağal
Amaç : Tekstil sektöründeki şube üyelerine ortak fayda sağlamak üzere çalışmalar yapmak.