TUGİAD Bursa Şubesi

TUGİAD, Türkiye’nin ilk ulusal ve tek uluslararası nitelikli genç işadamları derneği olarak 1986 yılında, çağın gerçeği olan genç insan, genç girişimci ve genç Türkiye perspektifinden yola çıkılarak kurulmuş, kuruluşundan bu yana da Türkiye’nin başarısının genç kuşağın başarısına bağlı olduğu gerçeğini savunmuştur.

TUGİAD Bursa Şubesi de 13 Kasım 2000 tarihinde Muharrem Yılmaz öncülüğünde Kemal Beysel, Yılmaz Küçükçalık ve Turgut İnal tarafından Faruk Aslanoba başkanlığında kuruldu.

Üye yaş ortalamasının 33 olduğu TUGİAD Bursa Şubesi 180 Üyeye sahip.

İnşaat, tekstil, dış ticaret, otomotiv ve turizm sektörleri başta olmak üzere toplam 40 sektörde ağırlığını hissettirmekte olan TÜGİAD Bursa Şubesi üyesi genç işadamlarının yatırım ve girişimleri, ülke ekonomisinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır.

TUGİAD Bursa Şubesi, temel hedeflerin gerçekleştirilmesinde, hem yerelde, hem de hükümet, kamu kuruluşları, özel sektör kuruluşları, meslek kuruluşları, eğitim kurumları, sendikalar, dernekler ve basından gelecek öneri, teşvik, yardım ve desteğe açıktır. Benimsediği hedeflere erişebilmenin ancak böyle kolektif bir çalışma ile mümkün olabileceğine inanan TÜGİAD Bursa Şubesi, bu tür kurum ve kuruluşlar ile işbirliğinin kurulması konusunda tam bir fikir birliği ve güven içerisindedir.

TUGİAD Bursa Şubesi’nde kuruluşundan bu yana sırasıyla Faruk Aslanoba, Murat Alkan, Hakan Örüç, Murat Coşkunkan, Ali Şakir Tatveren, Baran Çelik, Gökhan Onur ve Onur Özkul Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. TUGİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı 10 Ekim 2018 tarihinden bu yana Ersoy Tabaklar 24 kişiden oluşan Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri ile görev yapmaktadır..