ÜYELİK KOŞULLARI

ÜYELİK, TÜZÜK MADDE 6

Derneğin amaçlarını kabul eden gerçek kişiler Derneğe ve şubelerine üye olabilirler. Yalnızca şubeye üye olmak üzere başvuru yapılamaz. Dernek üyeliğine başvurmak isteyen medeni hakları kullanma ehliyetine sahip kişilerin 2908 sayılı Dernekler Kanunu'nun aradığı koşulların yanı sıra aşağıdaki şartlara haiz olmaları gereklidir.

20 yaşına girmiş olmak ve 46 yaşından gün almamış olmak, Ticari ve sınai faaliyette bulunmak veya bu faaliyeti gösteren bir şirketin ortağı olmak veya ekonomiye ve topluma yön veren kuruluşların temsil ve ilzama yönelik yetkili üst düzey yöneticisi konumunda olmak, Biri dernekte en az 3 yıllık üye olmak kaydıyla 3 asil üye tarafından imzalanmış dernek üye müracaat formunu 4 adet renkli vesikalık fotoğraf, 2 adet ikametgah senedi, 2 adet nüfus kağıdı sureti (Nüfus kağıdında belirtilen doğum tarihi esas alınıp bilahare yapılan yaş tashihleri dikkate alınmaz.) ve T.C. Cumhuriyeti Başsavcılıklarından alınacak 1 adet sabıka kaydından oluşan evrakları ilgili Dernek organlarına teslim etmek.

Derneğe üye olmak için başvuran kişi üyelik evraklarını ikamet ettiği ilde Derneğin şubesi var ise Dernek Şube Yönetim Kurulu’na, Derneğin şubesi yok ise Derneğin Genel Merkezi’ne imza, alındı belgesi, iadeli taahhütlü posta veya kurye ile teslim etmek zorundadır. Derneğin şubesi olan illerde doğrudan Dernek Yönetim Kurulu’na üyelik başvurusunda bulunulamaz. Şube aracılığıyla yapılan başvurular en geç 15 gün içinde Şube Yönetim Kurulu’nun da görüşü belirtilerek Genel Merkez Yönetim Kurulu’na imza, alındı belgesi, iadeli taahhütlü posta veya kurye ile ulaştırılmak zorundadır. Yönetim Kurulu üyelik için takdim edilen adaylar hakkında başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren en geç 30 gün içinde olumlu veya olumsuz olarak oy çokluğu esasına dayanarak cevaplamak ve sonucu adaya ve ilgili şubeye bildirmek zorundadır. Yönetim Kurulu’nun iradesi sınırsızdır. Üye konusunda görüşü reddedilen şubeye veya başvurusu reddedilen adaya ret nedeninin bildirilmesi Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun inisiyatifindedir. Üye kabul edilen kişiler hem başvuruyu yapmış oldukları Şubenin hem de Genel Merkezin üyeliğine kabul edilmişlerdir. Şube olmayan yerlerden başvuruları kabul edilen kişiler yalnızca Dernek Genel Merkezinin üyeleridir. Üyenin ikamet ettiği ilde daha sonra şube kurulması halinde şubenin kurulmasını izleyen 30 gün içinde, üyenin ikametgahını şube olan bir ile nakletmesi halinde üyenin yeni ikametgah bilgilerinin Genel Merkez Yönetim Kurulu’na ulaşmasını izleyen 30gün içinde şube üyeliği için gerekli kayıtlar tamamlanır. Genel Merkez üyeliğinin yanı sıra üyeler birden fazla şubeye üye olamazlar.

ÜYELİK PROSEDÜRÜ:

TÜGİAD olarak derneğimize katılım isteğinizi memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu bağlamda üyelik sürecinizle ilgili prosedürlerimizi size hatırlatmak isteriz.

Tüzüğümüze göre üye adayında aranan özellikler aşağıdaki gibidir.

• 20 – 45 yaş arası
• Ticari ve sınai faaliyette veya bu faaliyetleri gösteren şirket ortağı olmaları veya topluma, ekonomiye yön veren kuruluşların en üst düzey yönetici konumunda görev almaları
• TÜGİAD üye müracaat formunun aslının dernek merkezinden alınıp, eksiksiz doldurulması ve formda belirtilen evraklarla birlikte aşağıda belirtilen dernek merkezine elden veya posta ile iletilmesi,

Başvurunuz , gerekli belgeler ile derneğimiz Sicil Disiplin Kurulunca ön incelemeye tabi tutulacak, takip eden 15 gün içerisinde sizinle, kendi ofisinizde tanışmak ve sohbet etmek amacıyla arkadaşlarımız ziyaretinize gelecektir. Ziyaret sonrası Sicil Disiplin Kurulunca yapılacak ilk toplantıda üyeliğiniz işleme konulacak ve Yönetim kurulu tarafından ele alınarak onaya sunulacaktır.

Üyeliğinizin Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasını müteakip, dernek sekreteryası tarafından size yazılı bildirimde bulunularak aşağıda tutarı belirtilen ödemelerin dernek hesabına en geç 15 gün içerisinde bağış ücreti ve yıllık aidatın tamamı havale edilerek ödenmesi istenecektir.

• Bağış ücreti 2.500 USD $ (giriş bağışı bir kereye mahsustur)
• Yıllık aidat 2.000 TL

Ödemelerin de tamamlanmasını müteakip, ilk "geleneksel Salı yemeği" toplantımızda (her ayın 2. Salı günü yapılır) törenle rozet takarak derneğimize üyeliğiniz tescil edilecektir.

Sizi aramızda görmekten kıvanç duyacağımızı belirtir, başarılarınızın devamını dileriz. 

Formu İndirmek için Tıklayınız